Tack för den här terminen! Glad sommar önskar vi alla våra medlemmar, föredragshållare och sponsorer.
/Styrelsen för Företagsekonomiska klubben