Företagsekonomiska klubben

Adress: C/O Robert Svedberg, Kummelgatan 41, 853 57 Sundsvall

Ordförande Maria Wessén, maria.wessen@nordea.se, 070-206 85 93

Vi finns på Facebook och på Linkedin.