Maria Wessén, Nordea, ordförande

Fredrik Kouppa, Almi Företagspartner Mitt, vice ordförande och sekreterare

Ulrica Widmark Norberg, Näringslivsbolaget i Sundsvall, kassör

Therése Brink, NORMAL, ledamot

Robert Svedberg, Danske Bank, ledamot

Mårten Andersson, Peritas, ledamot

Felicia Pournasiri, Handelskammaren Mittsverige, ledamot

Agnes Trolle, Ung Företagsamhet Västernorrland, suppleant