Maria Wessén, Nordea, ordförande

Therése Brink, NORMAL, vice ordförande

Ulrica Widmark Norberg, Näringslivsbolaget i Sundsvall, kassör

Fredrik Kouppa, Almi Företagspartner Mitt, sekreterare

Robert Svedberg, Danske Bank, ledamot

Mårten Andersson, Peritas, ledamot

Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige, ledamot

Agnes Trolle, Ung Företagsamhet, suppleant