Maria Wessén, Nordea, ordförande

Therése Brink, Svensk Handel, vice ordförande

Ulrica Widmark Norberg, Näringslivsbolaget i Sundsvall, kassör

Olof Axelsson, Ekonomedia Affärspress, sekreterare

Robert Svedberg, Danske Bank, ledamot

Mårten Andersson, Peritas, ledamot

Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige, ledamot

Fredrik Kouppa, Almi Företagspartner Mitt, suppleant