till Företagsekonomiska klubben

Företagsekonomiska klubben verkar för en positiv utveckling av företagsamheten i Sundsvallsområdet. Vi bjuder in till möten, bygger kontaktnät mellan människor och samverkar med andra föreningar.

Klubben har medlemmar från olika branscher och med olika bakgrund, men med ett gemensamt intresse i företagsekonomi, näringsliv och samhällsfrågor. Varje år ordnar klubben sex till tio lunchträffar med föredrag av intressanta profiler från närings- och samhällsliv. Vi erbjuder även paneldebatter på aktuella teman samt ett uppskattat årsmöte med föredrag och middag.
Följ oss på Facebook: Företagsekonomiska klubben Sundsvall.