1948 vandrade Reinhold Geijer, chef för Öhrlings Revisionsbyrås då nystartade kontor i Sundsvall, iväg till Ola Källqvist, Sundsvallsbankens chef: ”Vi borde starta en företagsekonomisk klubb – en mötesplats för företagsekonomiskt intresserade människor i staden.”

”En utmärkt idé”, tyckte Ola Källqvist, som gärna ställde upp som ordförande. Detta var utomordentligt viktigt eftersom det gav klubben status och gjorde att Ola Källqvist stora kontaktnät kunde utnyttjas.

Redan från starten bestod verksamheten av föredrag av högsta klass. Bland de första föredragshållarna märktes Sune Carlson, professor i företagsekonomi vid Uppsala Universitet och Assar Gabrielsson, Volvo.


Då liksom nu är Företagsekonomiska klubben en mötesplats för personer i Sundsvall med ett gemensamt intresse i företagsekonomi, näringsliv och samhällsfrågor – precis som grundarna hoppades.