Tack till alla föredragshållare och medlemmar som deltagit på våra luncher under året!

Nu ser vi fram emot ett minst lika spännande och innehållsrikt 2020. Vi planerar bland annat en paneldebatt med temat Tillväxt kopplat till styrelsearbete den 21 februari. 

Vi vill också önska en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Styrelsen för Företagsekonomiska klubben