Tack till årets föredragshållare och alla medlemmar som intresserat deltagit på våra möten och föredrag trots svåra tider. 

Nu ser vi med tillförsikt fram emot ett 2021 där pandemin förhoppningsvis avtar och gör det möjligt att träffas under mer normala förhållanden igen. 

Vi planerar för ett första möte med representanter för fastighetsbolaget Diös i mitten av februari, mer information kommer. 

Till sist vill vi önska en riktigt God jul och ett Gott nytt år! 

Styrelsen för Företagsekonomiska klubben