Det har på många sätt varit en mycket speciell vår. Vi i styrelsen vill tacka för ert engagemang kring de möten som vi hann arrangera innan pandemin tvingade oss att ställa in.

Vi inledde 2020 med ett lunchmöte då nya chefen för Näringslivsbolaget, Eva Nyh Hederberg, inspirerade och delade med sig av sina tankar kring hur hon vill utveckla näringslivet i Sundsvall. 

I februari genomförde vi en paneldebatt på temat ”Styrelsekompetens och tillväxt” som var mycket välbesökt. 

Glädjande nog kunde vi även genomföra vårt årsmöte.

Nu får vi njuta av sommaren och ladda för en spännande och intressant höst, då vi förhoppningsvis kan återuppta våra träffar.

Glad sommar!

Styrelsen Företagsekonomiska klubben i Sundsvall